Jobgewelt - Disclaimer – digitalentwerkt.be

Voka Oost-Vlaanderen organiseert van 9/11 tot 31/12 dé online jobbeurs voor werkplekleren

Oost-Vlaamse bedrijven posten hun vacatures, leerplaatsen en mogelijkheden voor werkplekleren op Jobgewelt.be. Ben je werkzoekend? Sta je open voor het leren van een job op de werkvloer? Zoek in het online aanbod naar een functie die je interesseert en solliciteer meteen.

Disclaimer – digitalentwerkt.be

1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW, Lammerstraat 18 te 9000 Gent of rechthoudende derden.

2. Beperking van aansprakelijkheid

VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie of op via de site onbeschikbaar zou zijn, zal VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze site.

VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie, die ter beschikking gesteld werd door een gebruiker, bijvoorbeeld de inhoud van een vacature/leerplaats.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de sitebeheerder contacteren: VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW, Lammerstraat 18 te 9000 Gent.

logo weltlogo vokavlaamse overheid