Jobgewelt - Disclaimer – jobgewelt.be
Mensen, werk, begeleiden, oost-vlaanderen, ervaring, expertise, talent, leerplaats, delen, werkplekleren, opleiden, advies, werving, groeien, jobgewelt

Werkzoekend? Bekijk hier de vacatures en leerplaatsen of zoek direct op bedrijf.
Werkgever? Plaats hier al je actuele vacatures en leerplaatsen.


Jobgewelt.be is al enkele jaren dé pop-upsite voor werkplekleren en jobs. Jobgewelt.be blijft online tot en met 31 december 2019.
'Welt' staat voor WerkErvarings- en LeerTrajecten. Het is een initiatief van Voka en komt tot stand met steun van de Vlaamse Overheid.

Disclaimer – jobgewelt.be

1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW, Lammerstraat 18 te 9000 Gent of rechthoudende derden.

2. Beperking van aansprakelijkheid

VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op via de site onbeschikbaar zou zijn, zal VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze site.

VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie, die ter beschikking gesteld werd door een gebruiker, bijvoorbeeld de inhoud van een vacature/leerplaats.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de sitebeheerder contacteren: VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW, Lammerstraat 18 te 9000 Gent.

logo weltlogo vokavlaamse overheid